Evo - The Natural way to cook


Ventilationssystemet

Ventilationssystemet i Evo EVent suger ner luften i enheten och låter den sedan passera fyra stycken olika filter. Processen är patenterad och fungerar fantastiskt bra. Reningsprocessen består av fyra steg: 

Steg 1
Luftburet fett fastnar i ett fettfilter.

Steg 2 
Luftburna matpartiklar fastnar i ett aluminium filter. 

Steg 3
Luften passerar ett rök- och fettfilter. 

Steg 4 
Det sista filtret är ett kolfilter som tar bort doften av matos. 

De tre första filterna tas ut och diskas vid dagens avslut. Trots fyra filter har Evo EVent väldigt låg ljudnivå. Luften som kommer ut vid kockens ben är ca. 7-8 grader högre än omgivande temperatur och är 100% ren. Enheten har ett inbyggt brandsystem som aktiveras vid installation. Evo EVent har låga driftkostnader (ca. 12-15 st kolfilter per/år). 

Introduktionsvideo - Evo EVent 

Demo Evo EVent 35E